Chúng ta mãi là anh em một nhà

Kỷ niệm chương trình Ngày Yêu Thương tại BV ĐK H. Mộ Đức

Kỷ niệm C.T Trung Thu Ấm Áp 2014

Tặng quà Tết Thêm Yêu Thương 2015

Kỷ niệm chương trình Tết Thêm Yêu Thương 2015

Tặng quà cho người nghèo

Tham gia công tác vệ sinh môi trường

Chia sẽ bớt những khó khăn của người nghèo

We are one !!!